Sławomir Sobolewski

Napisane: styczeń 20, 2014 przez koczur

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2011 roku obronił pracę magisterską pt. „Umowa kontraktacji” w katedrze Prawa Rolnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest stałym współpracownikiem Kancelarii. Doświadczenie zawodowe zdobył odbywając staże w kancelariach adwokackich. W roku 2017 zdał egzamin adwokacki. Sławomir Sobolewski specjalizuje się w prawie zobowiązań oraz w prawie karnym. W kręgu jego zainteresowań prawnych znajdują się prawo rzeczowe, prawo administracyjne, oraz […]

Andrzej Wiekiera

Napisane: styczeń 20, 2014 przez koczur

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza – Modrzewskiego. Podczas studiów działał w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa oraz w Sekcji Prawa Pracy Studenckiej Poradni Prawnej Krakowskiej Akademii. Specjalizację i zainteresowania prawne łączy w zagadnieniach związanych z indywidualnym prawem pracy oraz prawem o organizacjach pozarządowych. Andrzej Wiekiera zdobywa umiejętności trenerskie […]

Mariusz Serafin

Napisane: styczeń 20, 2014 przez koczur

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza – Modrzewskiego. Od 2017 roku słuchacz studiów podyplomowych z zakresu Prawa Dowodowego, Katedry Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie studiów odbywając liczne praktyki w renomowanych kancelariach prawnych oraz instytucjach publicznych. W latach 2014-2015 […]

Radca Prawny Tomasz Piwowarski

Napisane: styczeń 20, 2014 przez koczur

Radca prawny, posiada 10-letnie doświadczenie nabyte podczas współpracy z renomowaną kancelarią adwokacką w Krakowie. Praktykę podpiera wiedzą teoretyczną zdobytą w toku 5-letnich magisterskich studiów prawniczych oraz 3-letniej aplikacji radcowskiej. W toku swojej praktyki rozwiązywał problemy prawne często zakorzenione w kilku gałęziach prawnych, poprzez obsługę klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców, w tym spółek kapitałowych prawa handlowego. Dzięki […]

Adwokat dr Kinga Piwowarska

Napisane: styczeń 20, 2014 przez koczur

  Adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Opiekun naukowy sekcji Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Studenckiej Poradni Prawnej KAAFM. Członek Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Cooperante. Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń […]

Prawo pracy

Napisane: styczeń 20, 2014 przez koczur

W zakresie prawa pracy Kancelaria podejmuje problematykę spraw z zakresu indywidualnego prawa pracy oraz zbiorowych stosunków zatrudnienia, zarówno w zakresie polskiego, jak też europejskiego prawa pracy. Kancelaria doradza pracodawcom w przyjęciu najlepszych rozwiązań w zakresie zatrudniania personelu. Prowadzi analizę obowiązujących wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy oraz doradza w wyborze formy zatrudnienia pracowników. Na zlecenie klientów Kancelaria […]

Prawo ubezpieczeń społecznych

Napisane: styczeń 19, 2014 przez koczur

W zakresie prawa ubezpieczeń społecznych Kancelaria doradza swoim klientom w zakresie poprawności zatrudniania pracowników w ramach Wspólnoty Europejskiej na płaszczyźnie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym. Kancelaria prowadzi również sprawy sądowe oraz administracyjne w sprawach z organami ubezpieczeniowymi o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia, wysokość należnych składek prawidłowość naliczania składek oraz wysokość świadczeń.

Prawo gospodarcze

Napisane: styczeń 18, 2014 przez koczur

W zakresie prawa gospodarczego Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących organów spółek kapitałowych. Kancelaria doradza w zakresie optymalizacji podstaw zatrudnienia członków kadry menedżerskiej, wskazując swoim klientom mocne i słabe strony koncepcji funkcjonowania zarządu w spółce. Kancelaria pomaga swoim klientom w zakładaniu nowych podmiotów gospodarczych, jak również prowadzi bieżącą obsługę prawną spółek funkcjonujących w obrocie gospodarczym. […]

Sukcesja majątkowa

Napisane: styczeń 17, 2014 przez koczur

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria przygotowuje i obsługuje procesy sukcesji majątkowej, zarówno w kręgu rodziny jak i w kręgu biznesowym. Odpowiednie zaplanowanie procesu sukcesji i jego realizacja – mi.in. ze względu na skomplikowane zagadnienie udziałów w spółkach kapitałowych – może okazać się kluczowym czynnikiem dla zapewnienia stabilnego rozwoju, bez konieczności ponoszenia ryzyka. Zagadnienie spadkobrania, choć […]

Adwokat dr Sebastian Koczur

Napisane: styczeń 11, 2014 przez koczur

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończył w 2001 r. W roku akademickim 2001/2002 ukończył Podyplomowe Studium Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, prowadzone przez Katedrę Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. W roku 2004 obronił rozprawę doktorską, zatytułowaną ‚Roszczenia ze stosunku pracy członka zarządu spółki kapitałowej’, uzyskując stopień doktora nauk prawnych ze […]

Członek Galexy International