Kontrakt menadżerski- kilka ważnych uwag

Napisane: listopad 6, 2017 przez koczur

Poniżej przedstawiam omówienie kontraktu menadżerskiego, który jest specyficzną formą zatrudnienia, jednak jak pokazuje praktyka oraz to co można znaleźć w literaturze przedmiotu a także w orzecznictwie sądów, bardzo często stosowaną, jak się wydaje ze względu na pewnego rodzaju swobodę co do ukształtowania tego stosunku prawnego. W rzeczywistości można się spotkać z różnym nazewnictwem, m.in. umowa […]

Członek Galexy International