Zespół

Anna Morylewska

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Specjalizuje się w indywidualnym prawie pracy oraz prawie cywilnym. Od 2013 roku - 2015 roku słuchaczka seminarium doktorskiego z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii prowadzonego pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Barbary De Ankerburg-Wagner. Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu indywidualnego prawa pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie studiów odbywając liczne praktyki w kancelariach prawnych. Zainteresowania prawne Anny Morylewskiej skupiają się na nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy, ubezpieczeniach społecznych jak również prawie cywilnym w szczególności prawie spadkowym. Biegle włada językiem angielskim. Mail: anna.morylewska@koczur.pl

Członek Galexy International