Zespół

dr Błażej Mądrzycki

Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przygotował rozprawę doktorską pod tytułem: „Pracownicza odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych”. Od 2009 roku związany z Katedrą Prawa Pracy i Polityki Socjalnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jako dydaktyk współpracował z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, a także z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu prawa pracy. Uczestnik licznych konferencji naukowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z międzynarodową korporacją, a także w rodzinnej Kancelarii Adwokackiej. W 2008 roku ukończył szkolenie „Mediacje – przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora”. Jako mediator współpracował z Ośrodkiem Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica” w Katowicach.

Członek Galexy International