Zespół

Justyna Rybałtowska

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza – Modrzewskiego. W roku 2012 ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W latach 2012-2013 aplikantka aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz w prawie pracy, w szczególności w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, urlopach pracowniczych, wynagrodzeniach, zbiorowym prawie pracy) Zainteresowania prawne Justyny Rybałtowskiej skupiają się na prawie konsumenckim, prawie nieruchomości i lokalowym oraz prawie rodzinnym. Biegle włada językiem angielskim. Mail: justyna.rybaltowska@koczur.pl

Członek Galexy International