Zespół

Radca Prawny
Tomasz Piwowarski
Of counsel

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza – Modrzewskiego. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń społecznych. Od 2012 r. słuchacz seminarium doktorskiego z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii, prowadzonego przez prof. zw. dr hab. Barbarę De Ankerburg – Wagner. Od grudnia 2013 r. aplikant radcowski wpisany na listę aplikantów prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, a aktualnie wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Zainteresowania prawne Tomasza Piwowarskiego skupiają się na zagadnieniach dotyczących nierównego traktowania i dyskryminacji pracowników oraz rozwiązywania umów o pracę. Biegle włada językiem angielskim. Mail: tomasz.piwowarski@koczur.pl

Członek Galexy International