Zespół

Joanna Baczyńska

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza – Modrzewskie-go. Specjalizuje się w prawie pracy, cywilnym i gospodarczym, w szczególności w zakresie zwierania i zabezpieczania umów w obrocie gospodarczym. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, cywilnego i gospodarczego, jest doradcą ds. prawnych w projektach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Joanna Baczyńska przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Mariana Świątkowskiego (Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego) pt. "Zatrudnianie członków zarządu w spółkach kapitałowych". Biegle włada językiem angielskim. Mail: joanna.baczynska@koczur.pl

Członek Galexy International