Zespół

Adwokat
dr Kinga Piwowarska

 

Adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Opiekun naukowy sekcji Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Studenckiej Poradni Prawnej KAAFM. Członek Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Cooperante.

Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, zatrudnieniu niepracowniczym typu cywilnoprawnego oraz w sztucznej inteligencji w nowoczesnych technologiach zatrudnienia. Współpracuje z Kancelarią Adwokacką oraz z Kancelarią Radcy Prawnego. Twórca ponad 100-tu tekstów prawniczych, w zakresie analiz prawnych, aktualności legislacyjnych oraz orzeczniczych, współpracujący z wydawnictwem C.H. Beck Sp. z o.o., w ramach Systemu Informacji Prawnej Legalis - n.ius. Ponadto wykładowca akademicki współpracujący z różnymi instytucjami, prowadzący wykłady, szkolenia i webinaria. Uczestniczy w licznych konferencjach naukowych polskich i międzynarodowych oraz publikuje monografie, komentarze i artykuły naukowe w specjalistycznych czasopismach prawniczych i opracowaniach zbiorowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską pt.: „Status prawny zatrudnionego” przygotowaną pod kierunkiem promotora prof. zw. dr hab. Andrzeja Mariana Świątkowskiego oraz promotora pomocniczego dr Sebastiana Koczura, na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

  Mail: kinga.piwowarska@koczur.pl

Członek Galexy International