Zespół

Kinga Piwowarska

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza – Modrzewskiego. Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Od 2012 r. do 2015 r. słuchaczka seminarium doktorskiego z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii, prowadzonego przez prof. zw. dr hab. Barbarę De Ankerburg – Wagner. Kinga Piwowarska przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu zbiorowego prawa pracy, publikuje artykuły w specjalistycznych czasopismach naukowych oraz uczestniczy w licznych konferencjach polskich jak i międzynarodowych. Biegle włada językiem angielskim. Mail: kinga.piwowarska@koczur.pl

Członek Galexy International