Zespół

Mariusz Serafin

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza – Modrzewskiego. Od 2017 roku słuchacz studiów podyplomowych z zakresu Prawa Dowodowego, Katedry Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie studiów odbywając liczne praktyki w renomowanych kancelariach prawnych oraz instytucjach publicznych. W latach 2014-2015 członek sekcji Prawa Pracy, Studenckiej poradni prawnej na Krakowskiej Akademii, a w latach 2015-2016 jej Koordynator. W kręgu zainteresowań prawnych Mariusza Serafina znajdują się zagadnienia związane z mobbingiem i dyskryminacją pracowników oraz zagadnienia związane z tematyką kłamsta i odczytywania ludzkich emocji. Biegle włada językiem angielskim.   Mail: mariusz.serafin@adwokatura.pl

Członek Galexy International